Prevzgoja nevarnih psov


PROGRAM PREŠOLANJA NEVARNIH PSOV

 

Teoretični del
Kot inštruktor se sestanem z lastnikom psa in psom, ki je bil označen za »nevarnega« s strani VURSa, na nevtralnem ozemlju, kjer ni drugih ljudi in živali (po navadi na ograjenem poligonu, ki je prirejen za šolanje psov).
Psa strokovno ocenim na podlagi poročila VURSa, lastnikovega pričanja in testov, ki jih opravim, da dobim jasnejšo sliko o karakterju psa, morebitnem povodu napada psa ter tudi odnos med lastnikom in psom.
V teoretičnem delu Programa za prešolanje nevarnih psov naučim lastnika psa karakterne lastnosti njegovega psa, kaj so neprimerni/agresivni vedenjski vzorci, ki niso dopustni, kako prepoznati takšne vzorce in kako nanje reagirati. Teoretično predstavim osnovne vaje vodljivosti, njihov pomen in pravilno izvedbo, ki jih v praktičnem delu z utrjevanjem koristim, da je pes obvladljiv v vsaki situaciji.

 

Nato sestavim plan dela, ki ga lastniku predstavim, odgovorim na morebitna vprašanja in na koncu se dogovoriva za termine treningov.

 

Praktični del
Praktični del Programa za prešolanje nevarnih psov se izvaja na poligonu prirejenim za šolanje psov, v mestni mrežnici in tudi okolju, ki ga ustvarim glede na potrebe posameznega psa.
Vse vaje se najprej učijo na poligonu, kjer ni motečih faktorjev, da jih lastnik in pes razumeta ter dodelata, kasneje pa jih postopoma prenesem v urbano okolje, kjer je motečih dejavnikov vse več. S tem lastnik postane bolj samozavesten, podučen kako in kaj narediti v primeru nepravilne reakcije psa, hkrati pa se tudi pes nauči kako se pravilno vesti v vseh situacijah ne glede na dejavnike.
Program vsebuje navajanje psa na nagobčnik (pes ga bo moral nositi do konca življenja), vodljivost psa na povodcu v mestu (pes ne sme pokazati nobene agresije na mimoidoče ljudi, pse, avte, kolesarje, itd.) in vaje poslušnosti predelane v teoretičnem delu, ki jih v tem delu prenesem v prakso in s tem dosežem, da ima lastnik nadzor nad psom v vsakem trenutku ter da pes na vsa povelja in zahteve lastnika uboga.

Program dela se izvaja tudi na lastnikovi rezidenci, saj se pes odziva drugače v domačem okolju kot v tujem. Pes z oznako nevarnega psa mora biti tudi doma v času obiskov odstranjen v zavarovanjem območju (v boksu, posebni sobi, itd.) ali opremljen s primerno opremo (nagobčnik) in pod kontrolo lastnika.

 

Časovni okvir
Program se izvaja najmanj 30 ur; od tega 5 ur teoretičnega izobraževanja in najmanj 25 ur praktičnega.

 

Prevarjanje znanja

Po zaključenem šolanju, se preverjanje znnja opravlja pred dvočlansko komisijo: Lastnik pridobi diplomo, ki jo posreduje VURS-u.

Pooblatilo

Naša Akademija je za izvajanje Programa prešolanja nevarnih psov pooblaščena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - kot ena izmed 3 šol v Sloveniji